"MOTTO"

Kdo jest se šermovati naučil
a zdvihání šermířského by neuměl,
tomu každému šermovati zbraněno býti má.
Také když z obou stran šermíři zbraněmi k sobě jdou,
nemají tak vztekle do sebe uskakovati, nýbrž čistě zdlouha,
podle umění té kratochvíle a to s každou zbraní,
aby toto užívali a sami od sebe bez frýbu jeden od druhého aby se dosekal,
žádné bláznovství, jako hlavou jedni druhým třesením
a jazykoum na sebe vyplazováním, což na dobré lidi nenáleží

A kdož by se pak co takového dopustil,
ten každý dle uvážení starších šermířov ztrestán buď.